cy Cyfrifoldebau Adroddiadau i'r Comisiynydd gan y Panel Heddlu a Throsedd

Adroddiadau i'r Comisiynydd gan y Panel Heddlu a Throsedd

start content

Mae'r dudalen hon yn dangos yr adroddiadau penodol i Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd y mae Panel yr Heddlu a Throsedd wedi’u cynhyrchu, yn unol â gofynion y Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011.

Mae gan Banel yr Heddlu a Throsedd ddyletswydd i lunio adroddiad neu wneud argymhelliad mewn perthynas a'r swyddogaethau canlynon:

  • Drafft Cynllun Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru
  • Adroddiad Blynyddol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd
  • Uwch Benodiadau Arfaethedig
  • Penodiad arfaethedig y Prif Gwynstabl
  • Praesept Arfaethedig

Adroddiad ar braesept arfaethedig y Comisiynydd ar gyfer 2024/25
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 379K

Adroddiad ar Adroddiad Blynyddol 2022/23
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 638K

Adroddiad ar braesept arfaethedig y Comisiynydd ar gyfer 2023/2024
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 313K

Adroddiad ar Adroddiad Blynyddol 2021/22
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 296k

Adroddiad ar Adroddiad Blynyddol 202122
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 476k

Adroddiad ar Braesept Arfaethedig y Comisiynydd ar Gyfer (2022-23)
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 426k

Addroddiad - Penodiad Arfaethedig Dirprwy Gomisiynydd (Medi 2021)
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 283k

Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru 2021/22
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 475k

Adroddiad ar Ddiwygiadau'r Comisiynydd i'r Cynllun Heddlu a Throsedd ar Gyfer Gogledd Cymru 2021/22
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 473k

Adroddiad ar Braesept Arfaethedig y Comisiynydd ar gyfer 2021/22
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 488k

Ystrydried Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru 2019/20
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 404k

Adroddiad ar Braesept Arfaethedig y Comisiynydd ar Gyfer 2020/21
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 86k

Ystyried Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru 2018/19
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 68k

Adolygiad or Praesept Arfaethedig 2019-20
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 100k

Adolygiad or Cynllun Heddlu a Throseddu 2019
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 62k

Adroddiad y Panel yn ymwneud ag Adroddiad Blynyddol 2017/18
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 61k

Adroddiad ar fwriad Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd i benodi Prif Gwnstabl Medi 2018
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 68k

Adroddiad ar Braesept Arfaethedig y Comisiynydd ar Gyfer 2018-19
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 82k

Ystyried Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru 2016/17
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 182k

Adroddiad Ynglŷn â Chynllun Heddlu a Throsedd y Comisiynydd ar Gyfer Gogledd Cymru
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 93k

Adroddiad ar Braesept Arfaethedig y Comisiynydd ar Gyfer 2017/18
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 82k

Adroddiad i'r Comisiynydd - Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gorffennaf 2016
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 47k

Adroddiad yn ymwneud ag Adroddiad Blynyddol Comisiynwyr Trosedd Heddlu Gogledd Cymru 2015/16
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 227k

Penodiad arfaethedig y Prif Weithredwr - Mawrth 2016
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 181k

Penodiad arfaethedig y Prif Weithredwr am gyfnod dros dro gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Ionawr 2015
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 52k

Adolygiad or Cynllun Heddlu a Throseddu 2015
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 67k

Adolygiad or Praesept Arfaethedig 2015/16
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 67k

Adroddiad ar praesept arfaethedig y comisiynydd ar gyfer 2014/15
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 42k

Adroddiad Ynglŷn ag Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 80k

Adroddiad Ynglŷn ag Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru 2013/14
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 100k

Adroddiad Ynglŷn  Chynllun Heddlu A Throsedd Diwygiedig Y Comisiynydd Ar Gyfer Gogledd Cymru
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 72k

Gwrandawiad cadarnhau 16-12-13: penodiad arfaethedig dirprwy gomisiynydd yr heddlu a throsedd
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 40k

Gwrandawiad cadarnhau 04-10-13: penodiad arfaethedig dirprwy gomisiynydd yr heddlu a throsedd dros dro
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 61k

Adroddiad - bwriad i benodi Prif Weithredwr
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 27k

Adroddiad ar braesept bwriedig y Comisiynydd ar gyfer 2013/14
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 73k

Adroddiad - bwriad i benodi Prif Swyddog Cyllid
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File Maint y ddogfen: 26k

end content

 

 


anglesey footer logoconwy footer logodenbighshire footer logoflintshire footer logogov footer logogwynedd footer logonorth wales police footer logoopccnw footer logowrexham footer logo