cy Cyfarfodydd

Pwyllgorau a Chyfarfodydd

start content

Cynhelir pob cyfarfod Panel yn gyhoeddus os nad oes gofyniad statudol i gyfarfod yn breifat a byddant yn cael eu cynnal yn Swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bodlondeb, Conwy.

Cynhelir o leiaf pedwar cyfarfod cyffredin o’r Panel Heddlu a Throsedd ym mhob blwyddyn fwrdeistrefol, i gynnal swyddogaethau’r Panel. Hefyd, gellir galw cyfarfodydd arbennig o bryd i’w gilydd.

Cyhoeddir rhaglen y Panel ar wefan yr Awdurdod Gynnal o leiaf tri diwrnod cyn y cyfarfod yn ogystal ag ar wefan Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

Cliciwch ar y dolen gyswllt isod i gael manylion cyfarfodydd y dyfodol, rhaglenni, adroddiadau a chofnodion.

Rhaglenni, adroddiadau a chofnodion cyfarfodydd y Panel Heddlu


Edrychwch ar y llyfrgell gwe-ddarlledu

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

 

 


anglesey footer logoconwy footer logodenbighshire footer logoflintshire footer logogov footer logogwynedd footer logonorth wales police footer logoopccnw footer logowrexham footer logo