cy Cyfrifoldebau Cynllun yr Heddlu a Throsedd

Cynllun yr Heddlu a Throsedd

start content

Mae adolygu Cynllun Heddlu a Throsedd drafft blynyddol Comisiynydd yr Heddlu yn un o gyfrifoldebau allweddol y Panel Heddlu a Throsedd.

Mae’r panel yn ymgynghorai statudol wrth ddatblygu Cynllun Heddlu a Throsedd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd a bydd y Panel yn cynnal cyfarfod cyhoeddus i adolygu cynnwys y Cynllun.

Cliciwch ar y ddolen isod i gail copiau o Gynllun Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

http://www.northwales-pcc.gov.uk/cy/Gwybodaeth/Beth-yw-ein-blaenoriaethau-a-sut-yr-ydym-yn-gwneud-.aspx

 

 

end content

 

 


anglesey footer logoconwy footer logodenbighshire footer logoflintshire footer logogov footer logogwynedd footer logonorth wales police footer logoopccnw footer logowrexham footer logo