cy Aelodau

Aelodau

start content

Mae’r Panel Heddlu a Throsedd yn cynnwys y nifer canlynol o aelodau ar gyfer pob ardal Awdurdod Lleol:

Aelodau Etholedig

Awdurdod Lleol Nifer o aelodau
Cyngor Sir Ynys Môn 1
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 2
Cyngor Sir Ddinbych 1
Cyngor Sir y Fflint 2
Cyngor Sir y Gwynedd 2
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2


Bydd aelodau etholedig y Panel, cyn belled ag sy’n ymarferol, yn adlewyrchu cydbwysedd gwleidyddol a demograffeg cymunedol Gogledd Cymru.

Bydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol pob Cyngor yn penderfynu ar aelodau’r Panel o bob sir. Bydd cyfnod swydd yr Aelodau yn cael ei gytuno gan bob sir, gydag isafswm cyfnod bwriedig o un mlynedd fwrdeistrefol.  Os na ellir cytuno ar  Aelodaeth y Panel, yn unol â Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol, bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn enwebu aelodau awdurdodau lleol i’r Panel.

Aelodau Annibynnol Cyfetholedig

Mae Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru hefyd yn cynnwys tri aelod annibynnol cyfetholedig.

Ni all unigolyn gael ei gyfethol yn aelod o’r Panel os yw’n un o’r canlynol:

  • aelod staff Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru
  • aelod staff sifil Heddlu Gogledd Cymru
  • aelod Seneddol
  • aelod Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  • aelod Senedd yr Alban
  • aelod y Senedd Ewropeaidd
  • aelod awdurdod lleol yn ardal Heddlu Gogledd Cymru

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

 

 


anglesey footer logoconwy footer logodenbighshire footer logoflintshire footer logogov footer logogwynedd footer logonorth wales police footer logoopccnw footer logowrexham footer logo