cy Comisiynydd

Comisiynydd Yr Heddlu A Throsedd

start content

Etholwyd Andy Dunbobbin yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru ar 6 Mai 2021.  Daeth i rym yn swyddogol ar 13 Mai 2021.

Gweler www.northwales-pcc.gov.uk am fwy o wybodaeth.

Mae Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yn derbyn cwestiynau gan aelodau o'r cyhoedd neu Aelodau o'r Panel, y gellir eu rhoi i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn ei gyfarfodydd cyhoeddus o'r Panel Heddlu a Throsedd.

Gweler y Weithdrefn isod am fwy o wybodaeth am sut i holi cwestiwn yn y cyfarfodydd hyn.

Click here for further information about how to put a question at these meetings.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

 

 


anglesey footer logoconwy footer logodenbighshire footer logoflintshire footer logogov footer logogwynedd footer logonorth wales police footer logoopccnw footer logowrexham footer logo