cy Comisiynydd

Comisiynydd Yr Heddlu A Throsedd

start content

Etholwyd Mr. Arfon Jones yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru ar 5 Mai 2016. Bydd yn dal y swydd tan yr etholiadau nesaf a fydd yn cael eu cynnal ym mis Mai 2020.

Gweler www.northwales-pcc.gov.uk am fwy o wybodaeth.

Mae Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yn derbyn cwestiynau gan aelodau o'r cyhoedd neu Aelodau o'r Panel, y gellir eu rhoi i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn ei gyfarfodydd cyhoeddus o'r Panel Heddlu a Throsedd.

Gweler y Weithdrefn isod am fwy o wybodaeth am sut i holi cwestiwn yn y cyfarfodydd hyn.

Click here for further information about how to put a question at these meetings.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

 

 


anglesey footer logoconwy footer logodenbighshire footer logoflintshire footer logogov footer logogwynedd footer logonorth wales police footer logoopccnw footer logowrexham footer logo