cy Cartref Partneriaid

Partneriaid

start content
ccbc
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU
Rhif ffôn: 01492 576061
Ebost: policepanel@conwy.gov.uk
Gwefan: www.conwy.gov.uk

denbighshire
Cyngor Sir Ddinbych
Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Ruthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN
Rhif ffôn: 01824 706101
Ebost: customerservice@denbighshire.gov.uk
Gwefan: www.denbighshire.gov.uk

gwynedd
Cyngor Gwynedd
Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jêl, Caernafon, Gwynedd, LL55 1SH
Rhif ffôn: 01766 771000
Gwefan: www.gwynedd.gov.uk

govuk
Home Office
Home Office, Crime and Policing Group, 1st Floor North, Welsh Government, Rhydycar, Merthyr Tydfil. CF48 1UZ
Margaret Rooney, Crime and Criminal Justice Manager, Wales
Rhif ffôn: 03000628811
Gwefan: http://www.homeoffice.gov.uk/police/police-crime-commissioners/

anglesey
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW
Rhif ffôn: 01248 750067
Gwefan: www.anglesey.gov.uk

nwp
Pencadlys Heddlu Gogledd Cymru
Glan y Don, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8AW
Rhif ffôn: Non emergencies dial 101 or 0300 330 0101
Gwefan: www.north-wales.police.uk

opccnw
Office of the Police and Crime Commissioner
Glan Y Don, Colwyn Bay, LL29 8AW
Rhif ffôn: 01492 805486
Gwefan: www.northwales-pcc.gov.uk

wrexham
Cyngor Sir Wrecsam
Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY
Rhif ffôn: 01978 292000
Ebost: contact-us@wrexham.gov.uk
Gwefan: www.wrexham.gov.uk
end content

 

 


anglesey footer logoconwy footer logodenbighshire footer logoflintshire footer logogov footer logogwynedd footer logonorth wales police footer logoopccnw footer logowrexham footer logo