cy Aelodau Proffiliau aelodau

Proffiliau aelodau

start content
CBithell_t
Cynghorydd Chris Bithell (Sir y Fflint)
C/O Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, CH7 6NA
Ffôn: 01352 754578    
E-bost:  christopher.bithell@flintshire.gov.uk
Plaid: Llafur

blank
Cynghorydd Steve Copple (Sir y Fflint)
c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA
Ffôn: 07847 568052  
E-bost:  steve.copple@flintshire.gov.uk
Plaid: Annibynnol
cllr-ndafyddCynghorydd Non Dafydd (Ynys Môn)
Ffôn: 07415 469 472    
E-bost:  nondafydd@anglesey.gov.wales
Plaid: Plaid Cymru

cllr-lemmeryCynghorydd Louise Emery (Conwy)
PO Box 1, Conwy, LL30 9GN
Ffôn: 07768793874
E-bost:  louise.emery@conwy.gov.uk
Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

cllr-ahunterCynghorydd Alan Hunter (Conwy)
PO Box 1, Conwy, LL30 9GN
Ffôn: 07393 761664
E-bost:  cllr.alan.hunter@conwy.gov.uk
Plaid: Plaid Cymru

cllr-mjonesrCynghorydd Marc Jones (Wrecsam)
7 Stryt Gerallt, Rhosddu, Wrecsam
Ffôn: 07747 792441
E-bost: marc1.Jones@wrexham.gov.uk
Plaid: Plaid Cymru
cllr-ewowenCynghorydd Edgar Wyn Owen (Gwynedd)
Glyn Awel, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4YY
Ffôn: 01286 650594  
E-bost
Cynghorydd.EdgarWynOwen@gwynedd.llyw.cymru
Plaid: Plaid Cymru

cllr-jpugheCynghorydd John Pughe (Gwynedd)
Glasfor Apartment 4A, 4 Marine Parade, Tywyn, Gwynedd, LL36 0DE
Ffôn: 07503 245723   
E-bost: Cynghorydd.JohnPughe@gwynedd.llyw.cymru
Plaid: Annibynnol

cllr-pprendergastCynghorydd Pete Prendergast (Sir Ddinbych)
53 Bryn Cwnin Road, Rhyl, Denbighshire, LL18 4UB
Ffôn: 01745 336152   
E-bost: pete.prendergast@denbighshire.gov.uk
Plaid: Llafur

cllr-nwilliamsCynghorydd Nigel Williams (Wrecsam)
10 Dale Road, New Broughton, Wrexham, LL11 6YE
Ffôn: 07833 666715  
E-bost
Nigel.Williams@wrexham.gov.uk
Plaid: Annibynnol

blank
Pat Astbury (Aelod Annibynnol Cyfetholedig)
Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Blwch Post 1,Conwy, LL30 9GN
Ffôn: 01492 576061
E-bost: policepanel@conwy.gov.uk
blank
Sioned Wyn Davies (Aelod Annibynnol Cyfetholedig)
Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Blwch Post 1,Conwy, LL30 9GN
Ffôn: 01492 576061
E-bost: policepanel@conwy.gov.uk
blank
John Williams (Aelod Annibynnol Cyfetholedig)
Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Blwch Post 1,Conwy, LL30 9GN
Ffôn: 01492 576061
E-bost: policepanel@conwy.gov.uk

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

 

 


anglesey footer logoconwy footer logodenbighshire footer logoflintshire footer logogov footer logogwynedd footer logonorth wales police footer logoopccnw footer logowrexham footer logo